• Sunreef 60 (VULPINO) Main image - 0
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 1
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 2
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 3
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 4
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 5
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 6
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 7
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 8
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 9
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 10
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 11
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 12
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 13
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 14
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 15
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 16
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 17
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 18
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 19
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 20
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 21
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 22
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 23
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 24
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 25
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 26
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 27
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 28
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 29
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 30
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 31
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 32
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 33
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 34
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 35
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 36
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 37
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 38
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 39
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 40
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 41
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 42
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 43
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 44
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 45
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 46
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 47
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 48
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 49
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 50
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 51
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 52
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 53
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 54
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 55
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 56
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 57
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 58
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 59
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 60
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 61
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 62
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 63
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 64
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 65
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 66
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 67
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 68
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 69
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 70
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 71
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 72
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 73
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 74
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 75
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 76
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 77
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 78
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 79
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 80
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 81
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 82
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 83
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 84
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 85
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 86
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 87
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 88
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 89
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 90
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 91
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 92
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 93
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 94
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 95
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 96
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 97
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 98
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 99
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 100
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 101
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 102
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 103
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 104
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 105
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 106
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 107
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 108
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 109
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 110
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 111
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 112
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 113
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 114
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 115
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 116
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 117
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 118
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 119
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 120
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 121
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 122
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 123
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 124
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 125
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 126
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 127
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 128
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 129
 • Sunreef 60 (VULPINO) Interior image - 130
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 131
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 132
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 133
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 134
 • Sunreef 60 (VULPINO) Plan image - 135
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 136
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 137
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 138
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 139
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 140
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 141
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 142
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 143
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 144
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 145
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 146
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 147
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 148
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 149
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 150
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 151
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 152
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 153
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 154
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 155
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 156
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 157
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 158
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 159
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 160
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 161
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 162
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 163
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 164
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 165
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 166
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 167
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 168
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 169
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 170
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 171
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 172
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 173
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 174
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 175
 • Sunreef 60 (VULPINO) - 176
 • Sunreef 60 (VULPINO) Main image - 0
  Sunreef 60 (VULPINO) - 1
  Sunreef 60 (VULPINO) - 2
  Sunreef 60 (VULPINO) - 3
  Sunreef 60 (VULPINO) - 4
  Sunreef 60 (VULPINO) - 5
  Sunreef 60 (VULPINO) - 6
  Sunreef 60 (VULPINO) - 7
  Sunreef 60 (VULPINO) - 8
  Sunreef 60 (VULPINO) - 9
  Sunreef 60 (VULPINO) - 10
  Sunreef 60 (VULPINO) - 11
  Sunreef 60 (VULPINO) - 12
  Sunreef 60 (VULPINO) - 13
  Sunreef 60 (VULPINO) - 14
  Sunreef 60 (VULPINO) - 15
  Sunreef 60 (VULPINO) - 16
  Sunreef 60 (VULPINO) - 17
  Sunreef 60 (VULPINO) - 18
  Sunreef 60 (VULPINO) - 19
  Sunreef 60 (VULPINO) - 20
  Sunreef 60 (VULPINO) - 21
  Sunreef 60 (VULPINO) - 22
  Sunreef 60 (VULPINO) - 23
  Sunreef 60 (VULPINO) - 24
  Sunreef 60 (VULPINO) - 25
  Sunreef 60 (VULPINO) - 26
  Sunreef 60 (VULPINO) - 27
  Sunreef 60 (VULPINO) - 28
  Sunreef 60 (VULPINO) - 29
  Sunreef 60 (VULPINO) - 30
  Sunreef 60 (VULPINO) - 31
  Sunreef 60 (VULPINO) - 32
  Sunreef 60 (VULPINO) - 33
  Sunreef 60 (VULPINO) - 34
  Sunreef 60 (VULPINO) - 35
  Sunreef 60 (VULPINO) - 36
  Sunreef 60 (VULPINO) - 37
  Sunreef 60 (VULPINO) - 38
  Sunreef 60 (VULPINO) - 39
  Sunreef 60 (VULPINO) - 40
  Sunreef 60 (VULPINO) - 41
  Sunreef 60 (VULPINO) - 42
  Sunreef 60 (VULPINO) - 43
  Sunreef 60 (VULPINO) - 44
  Sunreef 60 (VULPINO) - 45
  Sunreef 60 (VULPINO) - 46
  Sunreef 60 (VULPINO) - 47
  Sunreef 60 (VULPINO) - 48
  Sunreef 60 (VULPINO) - 49
  Sunreef 60 (VULPINO) - 50
  Sunreef 60 (VULPINO) - 51
  Sunreef 60 (VULPINO) - 52
  Sunreef 60 (VULPINO) - 53
  Sunreef 60 (VULPINO) - 54
  Sunreef 60 (VULPINO) - 55
  Sunreef 60 (VULPINO) - 56
  Sunreef 60 (VULPINO) - 57
  Sunreef 60 (VULPINO) - 58
  Sunreef 60 (VULPINO) - 59
  Sunreef 60 (VULPINO) - 60
  Sunreef 60 (VULPINO) - 61
  Sunreef 60 (VULPINO) - 62
  Sunreef 60 (VULPINO) - 63
  Sunreef 60 (VULPINO) - 64
  Sunreef 60 (VULPINO) - 65
  Sunreef 60 (VULPINO) - 66
  Sunreef 60 (VULPINO) - 67
  Sunreef 60 (VULPINO) - 68
  Sunreef 60 (VULPINO) - 69
  Sunreef 60 (VULPINO) - 70
  Sunreef 60 (VULPINO) - 71
  Sunreef 60 (VULPINO) - 72
  Sunreef 60 (VULPINO) - 73
  Sunreef 60 (VULPINO) - 74
  Sunreef 60 (VULPINO) - 75
  Sunreef 60 (VULPINO) - 76
  Sunreef 60 (VULPINO) - 77
  Sunreef 60 (VULPINO) - 78
  Sunreef 60 (VULPINO) - 79
  Sunreef 60 (VULPINO) - 80
  Sunreef 60 (VULPINO) - 81
  Sunreef 60 (VULPINO) - 82
  Sunreef 60 (VULPINO) - 83
  Sunreef 60 (VULPINO) - 84
  Sunreef 60 (VULPINO) - 85
  Sunreef 60 (VULPINO) - 86
  Sunreef 60 (VULPINO) - 87
  Sunreef 60 (VULPINO) - 88
  Sunreef 60 (VULPINO) - 89
  Sunreef 60 (VULPINO) - 90
  Sunreef 60 (VULPINO) - 91
  Sunreef 60 (VULPINO) - 92
  Sunreef 60 (VULPINO) - 93
  Sunreef 60 (VULPINO) - 94
  Sunreef 60 (VULPINO) - 95
  Sunreef 60 (VULPINO) - 96
  Sunreef 60 (VULPINO) - 97
  Sunreef 60 (VULPINO) - 98
  Sunreef 60 (VULPINO) - 99
  Sunreef 60 (VULPINO) - 100
  Sunreef 60 (VULPINO) - 101
  Sunreef 60 (VULPINO) - 102
  Sunreef 60 (VULPINO) - 103
  Sunreef 60 (VULPINO) - 104
  Sunreef 60 (VULPINO) - 105
  Sunreef 60 (VULPINO) - 106
  Sunreef 60 (VULPINO) - 107
  Sunreef 60 (VULPINO) - 108
  Sunreef 60 (VULPINO) - 109
  Sunreef 60 (VULPINO) - 110
  Sunreef 60 (VULPINO) - 111
  Sunreef 60 (VULPINO) - 112
  Sunreef 60 (VULPINO) - 113
  Sunreef 60 (VULPINO) - 114
  Sunreef 60 (VULPINO) - 115
  Sunreef 60 (VULPINO) - 116
  Sunreef 60 (VULPINO) - 117
  Sunreef 60 (VULPINO) - 118
  Sunreef 60 (VULPINO) - 119
  Sunreef 60 (VULPINO) - 120
  Sunreef 60 (VULPINO) - 121
  Sunreef 60 (VULPINO) - 122
  Sunreef 60 (VULPINO) - 123
  Sunreef 60 (VULPINO) - 124
  Sunreef 60 (VULPINO) - 125
  Sunreef 60 (VULPINO) - 126
  Sunreef 60 (VULPINO) - 127
  Sunreef 60 (VULPINO) - 128
  Sunreef 60 (VULPINO) - 129
  Sunreef 60 (VULPINO) Interior image - 130
  Sunreef 60 (VULPINO) - 131
  Sunreef 60 (VULPINO) - 132
  Sunreef 60 (VULPINO) - 133
  Sunreef 60 (VULPINO) - 134
  Sunreef 60 (VULPINO) Plan image - 135
  Sunreef 60 (VULPINO) - 136
  Sunreef 60 (VULPINO) - 137
  Sunreef 60 (VULPINO) - 138
  Sunreef 60 (VULPINO) - 139
  Sunreef 60 (VULPINO) - 140
  Sunreef 60 (VULPINO) - 141
  Sunreef 60 (VULPINO) - 142
  Sunreef 60 (VULPINO) - 143
  Sunreef 60 (VULPINO) - 144
  Sunreef 60 (VULPINO) - 145
  Sunreef 60 (VULPINO) - 146
  Sunreef 60 (VULPINO) - 147
  Sunreef 60 (VULPINO) - 148
  Sunreef 60 (VULPINO) - 149
  Sunreef 60 (VULPINO) - 150
  Sunreef 60 (VULPINO) - 151
  Sunreef 60 (VULPINO) - 152
  Sunreef 60 (VULPINO) - 153
  Sunreef 60 (VULPINO) - 154
  Sunreef 60 (VULPINO) - 155
  Sunreef 60 (VULPINO) - 156
  Sunreef 60 (VULPINO) - 157
  Sunreef 60 (VULPINO) - 158
  Sunreef 60 (VULPINO) - 159
  Sunreef 60 (VULPINO) - 160
  Sunreef 60 (VULPINO) - 161
  Sunreef 60 (VULPINO) - 162
  Sunreef 60 (VULPINO) - 163
  Sunreef 60 (VULPINO) - 164
  Sunreef 60 (VULPINO) - 165
  Sunreef 60 (VULPINO) - 166
  Sunreef 60 (VULPINO) - 167
  Sunreef 60 (VULPINO) - 168
  Sunreef 60 (VULPINO) - 169
  Sunreef 60 (VULPINO) - 170
  Sunreef 60 (VULPINO) - 171
  Sunreef 60 (VULPINO) - 172
  Sunreef 60 (VULPINO) - 173
  Sunreef 60 (VULPINO) - 174
  Sunreef 60 (VULPINO) - 175
  Sunreef 60 (VULPINO) - 176
  Crewed

  Kastela (Croatia)

  ()

  From

  12:00

  To

  12:00
  Number of people
  1

  Lowest price from 02/03 to 09/03/2024

  Price for 7 days
  $24,920 $24,920

  Price per 1 day

  Price per 1 hour

  • Mandatory services:

   $10,826
  • Optional services

   $0
  • Total price

   $35,746
  • Damage deposit

   $0
  Total price $35,746

  for 7 days

  Free cancellation of reservation, no obligations! The boat will be on hold for you for 4 days free of charge.
  VISA and MasterCard accepted.
  mastercard visa

  Catamaran Sunreef 60 (2020)

  Length:
  18.3 m
  Beam:
  10.20 m
  Draught
  0.00 m
  Engine:
  2 x 110 HP
  Berths:
  8
  Capacity:
  8
  Cabins:
  4
  Bathroom:
  4
  • Bowthruster
  • Generator
  • Air conditioner
  • Watermaker
  • Electric Toilet
  • Furling main sail
  • Batten main sail
  • Air Conditioning
  • Anchor
  • Autopilot
  • Bathing Platform
  • Bow Thruster
  • Canoes
  • Capatain
  • Chartplotter
  • Chef
  • Cockpit Speakers
  • Cooker with grill
  • Cooker with oven
  • Cool Box
  • Cutlery
  • Deck Shower
  • Deck Tent
  • Depth Gauge
  • Dishwasher
  • Electric Halyard Winch
  • Electric Windlass
  • Fishing tackle
  • Freezer
  • Full batten Main Sail
  • Furling Genoa
  • Generator
  • GPS
  • GPS Chartplotter
  • Lazy Bag
  • Life jacket
  • Linen
  • Log/Speedo
  • Main Deck Compass
  • Microwave
  • new
  • Obligatory Skipper
  • Pillows and blankets
  • Radar
  • Refrigerator
  • Shore Power Connection
  • Sinks
  • Snorkel Equipment
  • Speedometer
  • Stewardess
  • Teak Deck
  • TV
  • VHF
  • Water-ski boat
  Unit price
  Total
  Mandatory services
  $10,826 (per week)
  $10,826
  Optional
  $1,083 (per charter)
  $1,083
  Optional
  $108 (per charter)
  $108
  Optional
  $54 (per week)
  $54
  Optional
  $60 (per week)
  $60
  Optional
  $1,624 (per week)
  $1,624
  Optional
  $2,707 (per week)
  $2,707
  Optional
  $70 (per charter)
  $70
  Optional
  $541 (per charter)
  $541
  Optional
  $433 (per charter)
  $433
  02.03 - 09.03

  $24,919

  09.03 - 16.03

  $24,919

  16.03 - 23.03

  $24,919

  23.03 - 30.03

  $24,919

  30.03 - 06.04

  $24,919

  06.04 - 13.04

  $24,919

  13.04 - 20.04

  $24,919

  20.04 - 27.04

  $24,919

  27.04 - 04.05

  $30,260

  04.05 - 11.05

  $30,260

  11.05 - 18.05

  $30,260

  18.05 - 25.05

  $30,260

  25.05 - 01.06

  $30,260

  01.06 - 08.06

  $42,126

  08.06 - 15.06

  $42,126

  15.06 - 22.06

  $42,126

  22.06 - 29.06

  $42,126

  29.06 - 06.07

  $48,059

  06.07 - 13.07

  $48,059

  13.07 - 20.07

  $48,059

  20.07 - 27.07

  $48,059

  27.07 - 03.08

  $48,059

  03.08 - 10.08

  $48,059

  10.08 - 17.08

  $48,059

  17.08 - 24.08

  $48,059

  24.08 - 31.08

  $48,059

  31.08 - 07.09

  $41,533

  07.09 - 14.09

  $41,533

  14.09 - 21.09

  $41,533

  21.09 - 28.09

  $41,533

  28.09 - 05.10

  $24,919

  05.10 - 12.10

  $24,919

  12.10 - 19.10

  $24,919

  19.10 - 26.10

  $24,919

  26.10 - 02.11

  $24,919

  02.11 - 09.11

  $24,919

  09.11 - 16.11

  $24,919

  16.11 - 23.11

  $24,919

  23.11 - 30.11

  $24,919

  30.11 - 07.12

  $24,919

  07.12 - 14.12

  $24,919

  14.12 - 21.12

  $24,919

  21.12 - 28.12

  $24,919

  28.12 - 04.01

  $24,919

  Current base:

  Kastela (Croatia)

  Does this boat have insurance?

  Yes. Catamaran Sunreef 60, VULPINO is offered by professional charter company and has hull and third-party liability insurance.

  Cancellation policy

  Free cancellation within 4 days after the on-line reservation. Once you’ve reserved Sunreef 60 on 12 Knots website it will be on hold for you for the next 4 days free of charge. If the booking of this catamaran is cancelled 46 days prior to the charter 50% of the charter fee will be retained. There is no refund if the cancellation is less than 46 days prior to the charter. Pls. check booking agreement and charter terms for the actual cancellation policy, as these terms may vary from the example above. Travel insurance is available. Click here

  Booking procedure

  1. Make online reservation (payment is not required)
  2. Complete sailing resume in case of bareboat charter
  3. Sign booking agreement electronically for the Sunreef 60 charter in Croatia
  4. Make down payment according to the agreement
  Sunreef 60 is a comfortable Catamaran available for charter in Croatia. With 4 cabins and 8 berths, it has the ability to cater up to 8 people overnight. This makes this yacht a perfect choice for families or small groups of friends who wish to explore the region. Make and online reservation with 12knots and experience a great sailing trip in Croatia.

  YACHTS NEARBY

  Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies, as detailed in our Privacy Policy