• Maxus 35 (Angelmiles 1) Main image - 0
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 1
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 2
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 3
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 4
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 5
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 6
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 7
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 8
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 9
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 10
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 11
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 12
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 13
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 14
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 15
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 16
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 17
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 18
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) External view - 19
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 20
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 21
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 22
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 23
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 24
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 25
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 26
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 27
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 28
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 29
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 30
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 31
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 32
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 33
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 34
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 35
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 36
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 37
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 38
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 39
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 40
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 41
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 42
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 43
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 44
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 45
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 46
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 47
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 48
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 49
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 50
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 51
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 52
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 53
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 54
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 55
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 56
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 57
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 58
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 59
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 60
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 61
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 62
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 63
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 64
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 65
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 66
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 67
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 68
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 69
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 70
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 71
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 72
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 73
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 74
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 75
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 76
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 77
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 78
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 79
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 80
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 81
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 82
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 83
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 84
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 85
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 86
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 87
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 88
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 89
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 90
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 91
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 92
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 93
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 94
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 95
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 96
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 97
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 98
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 99
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 100
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 101
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 102
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 103
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 104
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 105
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 106
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 107
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 108
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 109
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 110
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 111
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 112
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 113
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 114
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 115
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 116
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 117
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 118
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) Top view - 119
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 120
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 121
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 122
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 123
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 124
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 125
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 126
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 127
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 128
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 129
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 130
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 131
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 132
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 133
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 134
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 135
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 136
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) Cockpit view - 137
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 138
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 139
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) Plan image - 140
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 141
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 142
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 143
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 144
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 145
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 146
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 147
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 148
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 149
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 150
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 151
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 152
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 153
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 154
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 155
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 156
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 157
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 158
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 159
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 160
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 161
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 162
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 163
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 164
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 165
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 166
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 167
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 168
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 169
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 170
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) Interior image - 171
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 172
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 173
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 174
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 175
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 176
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 177
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 178
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 179
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 180
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 181
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 182
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 183
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 184
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 185
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 186
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 187
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 188
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 189
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 190
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 191
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 192
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 193
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 194
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 195
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 196
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 197
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 198
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 199
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 200
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 201
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 202
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 203
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 204
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) - 205
 • Maxus 35 (Angelmiles 1) Main image - 0
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 1
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 2
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 3
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 4
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 5
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 6
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 7
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 8
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 9
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 10
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 11
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 12
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 13
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 14
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 15
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 16
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 17
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 18
  Maxus 35 (Angelmiles 1) External view - 19
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 20
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 21
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 22
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 23
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 24
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 25
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 26
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 27
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 28
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 29
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 30
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 31
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 32
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 33
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 34
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 35
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 36
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 37
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 38
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 39
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 40
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 41
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 42
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 43
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 44
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 45
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 46
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 47
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 48
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 49
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 50
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 51
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 52
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 53
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 54
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 55
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 56
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 57
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 58
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 59
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 60
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 61
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 62
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 63
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 64
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 65
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 66
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 67
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 68
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 69
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 70
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 71
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 72
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 73
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 74
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 75
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 76
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 77
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 78
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 79
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 80
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 81
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 82
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 83
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 84
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 85
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 86
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 87
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 88
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 89
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 90
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 91
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 92
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 93
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 94
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 95
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 96
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 97
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 98
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 99
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 100
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 101
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 102
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 103
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 104
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 105
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 106
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 107
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 108
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 109
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 110
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 111
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 112
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 113
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 114
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 115
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 116
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 117
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 118
  Maxus 35 (Angelmiles 1) Top view - 119
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 120
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 121
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 122
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 123
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 124
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 125
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 126
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 127
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 128
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 129
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 130
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 131
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 132
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 133
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 134
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 135
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 136
  Maxus 35 (Angelmiles 1) Cockpit view - 137
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 138
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 139
  Maxus 35 (Angelmiles 1) Plan image - 140
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 141
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 142
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 143
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 144
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 145
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 146
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 147
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 148
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 149
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 150
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 151
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 152
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 153
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 154
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 155
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 156
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 157
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 158
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 159
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 160
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 161
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 162
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 163
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 164
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 165
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 166
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 167
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 168
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 169
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 170
  Maxus 35 (Angelmiles 1) Interior image - 171
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 172
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 173
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 174
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 175
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 176
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 177
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 178
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 179
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 180
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 181
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 182
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 183
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 184
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 185
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 186
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 187
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 188
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 189
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 190
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 191
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 192
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 193
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 194
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 195
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 196
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 197
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 198
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 199
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 200
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 201
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 202
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 203
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 204
  Maxus 35 (Angelmiles 1) - 205

  Valencia (Spain Mediterranean coast)

  ()

  From

  10:00

  To

  18:00
  Number of people
  1

  Lowest price from 28/09 to 05/10/2024

  Price for 7 days
  $1,940 $1,940

  Price per 1 day

  Price per 1 hour

  • Mandatory services:

   $409
  • Optional services

   $0
  • Total price

   $2,349
  • Damage deposit

   $1,634
  Total price $2,349

  for 7 days

  Free cancellation of reservation, no obligations! The boat will be on hold for you for 4 days free of charge.
  VISA and MasterCard accepted.
  mastercard visa

  Sailboat Maxus 35 (2023)

  Length:
  10.68 m
  Beam:
  3.40 m
  Draught
  1.95 m
  Engine:
  29 hp
  Berths:
  6
  Capacity:
  6
  Cabins:
  3
  Bathroom:
  1
  • Bowthruster
  • Generator
  • Air conditioner
  • Watermaker
  • Electric Toilet
  • Furling main sail
  • Batten main sail
  • 220V AC when MAXUS in Marina
  • 3Cabins
  • Additional tent for Cockpit
  • Air Condition
  • AIS800 transceiver
  • AutoPilot Garmin Reactor 40
  • Comfort Pack
  • Dimmable led lights
  • Dinghy
  • Electric WC
  • Fire extinguisher
  • First aid kit
  • Floating line
  • Full equipped kitchen
  • Garmin Pack
  • GPS Chartplotter
  • HOt/cold shower in cockpit
  • Lifebuoy
  • Liferaft
  • Main anchor
  • Outboard engine
  • Radio/Cassette
  • Refrigerator
  • Teka laid for cockpit and transoms
  • USB chargers in cocpit
  • x2 Burner Kitchen Maxus
  • x2 Garmin 923 plotters
  • x2 refrigerators
  • Yanmar 30CV
  Unit price
  Total
  Mandatory services
  $0 (per charter)
  $0
  Mandatory services
  $0 (per charter)
  $0
  Mandatory services
  $408 (per charter)
  $408
  Optional
  $485 (per charter)
  $485
  Optional
  $218 (per charter)
  $218
  Optional
  $98 (per charter)
  $98
  Optional
  $103 (per charter)
  $103
  Optional
  $82 (per charter)
  $82
  Optional
  $163 (per charter)
  $163
  Optional
  $218 (per charter)
  $218
  20.07 - 27.07

  $2,952

  27.07 - 03.08

  $2,952

  03.08 - 10.08

  $2,952

  10.08 - 17.08

  $2,952

  17.08 - 24.08

  $2,952

  24.08 - 31.08

  $2,952

  31.08 - 07.09

  $2,615

  07.09 - 14.09

  $2,615

  14.09 - 21.09

  $2,615

  21.09 - 28.09

  $2,615

  28.09 - 05.10

  $1,940

  05.10 - 12.10

  $2,087

  12.10 - 19.10

  $2,087

  19.10 - 26.10

  $2,087

  26.10 - 02.11

  $2,087

  02.11 - 09.11

  $2,087

  09.11 - 16.11

  $2,087

  16.11 - 23.11

  $2,087

  23.11 - 30.11

  $2,087

  30.11 - 07.12

  $2,087

  07.12 - 14.12

  $2,087

  14.12 - 21.12

  $2,087

  21.12 - 28.12

  $2,087

  28.12 - 04.01

  $2,087

  Current base:

  Valencia (Spain Mediterranean coast)

  Does this boat have insurance?

  Yes. Sailboat Maxus 35, Angelmiles 1 is offered by professional charter company and has hull and third-party liability insurance.

  What is Damage Deposit?

  Damage Deposit is the amount you are liable in case of any damages to the sailboat. Deposit in the amount of 1633.5 USD should be paid on spot in Valencia (Spain Mediterranean coast) before embarkation and will be refunded at the end of the charter if there are no damages to the sailboat. Usually paid with Credit Card.

  What is Damage waiver (insurance)?

  Damage Waiver is the additional insurance that may reduce the amount of Damage Deposit from 1633.5 USD to a significantly smaller amount. If damage waiver is not available, you may purchase additional insurance that will cover deductions from damage deposit in case of damages to the boat. Click here to purchase deposit insurance via OuestAssurances

  Do I need sailing license for bareboat charter in Spain Mediterranean coast?

  Yes. For bareboat rentals in Spain Mediterranean coast, you should hold internationally recognized sailing certificates like: ICC, IYT Bareboat Skipper, RYA Day Skipper, ASA 104 plus IPC. Ask booking manager for the requirements. Detailed information here: BBC things to know.

  Cancellation policy

  Free cancellation within 4 days after the on-line reservation. Once you’ve reserved Maxus 35 on 12 Knots website it will be on hold for you for the next 4 days free of charge. If the booking of this sailboat is cancelled 46 days prior to the charter 50% of the charter fee will be retained. There is no refund if the cancellation is less than 46 days prior to the charter. Pls. check booking agreement and charter terms for the actual cancellation policy, as these terms may vary from the example above. Travel insurance is available. Click here

  Booking procedure

  1. Make online reservation (payment is not required)
  2. Complete sailing resume in case of bareboat charter
  3. Sign booking agreement electronically for the Maxus 35 charter in Spain Mediterranean coast
  4. Make down payment according to the agreement
  Maxus 35 is a comfortable Sailboat available for charter in Spain Mediterranean coast. With 3 cabins and 6 berths, it has the ability to cater up to 6 people overnight. This makes this yacht a perfect choice for families or small groups of friends who wish to explore the region. Make and online reservation with 12knots and experience a great sailing trip in Spain Mediterranean coast.

  YACHTS NEARBY

  Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies, as detailed in our Privacy policy